SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
6
3
5
Du lịch Thứ Năm, 29/10/2020, 16:40
Những gam màu sáng trong hoạt động Văn học nghệ thuật ở huyện Đông Hải.  (13/04)
Văn học, nghệ thuật là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Góp phần cổ vũ, khích lệ các phong trào hành động cách mạng; phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần; thúc đẩy xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày