SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
6
7
9
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Công nhận lần đầu "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
2 Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch Hành chính tư pháp Phòng Tư pháp
3 Công nhận lại danh hiệu ấp văn hóa Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
4 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
7 Công nhận “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” và tương đương Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
8 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
9 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
10 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
11 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
12 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa xã hội Phòng Văn hóa - Thông tin
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin
14 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin
15 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin
16 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin
17 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin
18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin
19 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Hành chính sự nghiệp Phòng Nội vụ
20 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Hành chính sự nghiệp Phòng Nội vụ
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối198 thủ tục