SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
2
3
6
4
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 09/09/2020, 15:20

Kiểm tra thực hiện chương trình, dự án và một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đông Hải

Ngày 9 tháng 9, đoàn cán bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh do ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện chương trình, dự án và một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn huyện Đông Hải. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đã báo cáo với đoàn về kết quả thực hiện chương trình, dự án và một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn huyện Đông Hải như: quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo. Thực hiện Quyết định số 59 và 45 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình 135. Nhìn chung, trong thời gian qua huyện Đông Hải đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình, dự án và một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn huyện. Qua đó, các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc đã được huy động và sử dụng có hiệu quả. Từ đó, mà đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Phát biểu của lãnh đạo UBND huyện tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phan Xuyên.

Tại buổi làm việc, huyện Đông Hải đã kiến nghị với đoàn cán bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh một số vấn đề như: UBND tỉnh sớm phân bổ vốn thực hiện quyết định số 2085 của Thủ tướng về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020; quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho huyện như: tranh thủ nguồn vốn của Trung ương đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cho huyện, đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững, kết hợp với kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả và UBND tỉnh cần kiến nghị Trung ương có chính sách mới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện trong thực hiện chương trình, dự án và một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới huyện cần phải thực hiện chặt chẽ hơn việc chi trả các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và thường xuyên kiểm tra, giám sát và phát hiện những sai sót và khắc phục kịp thời trong quá trình thực hiện để các chương trình, dự án và một chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước./.

Phan Xuyên

 


Số lượt người xem: 58 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày